dimecres, 9 de març de 2016

PRESENTACIÓ DE L'AMPA

El dia 5 d’octubre de 2015 es va constituir l’actual AMPA de l’Institut Cubelles.

Aquesta AMPA neix amb l’objectiu d’apropar les famílies al centre educatiu, per tal de millorar la comunicació entre els pares i mares i tutors/es, professorat, i equip directiu de l’institut. Tot això, des de la perspectiva de col·laborar en la educació dels nostres fills i filles.

Tenim molts projectes que esperem anar posant en marxa durant aquest i els propers cursos. Aquests projectes beneficiaran e tothom però sempre especialment al socis i sòcies.

Alguns exemples:

-       Venda de llibres de text amb grans descomptes

-       Intermediació i coordinació de reciclatge o compra-venda de segona mà de llibres de text

-       Activitats extraescolars complementàries a les de l’institut

-       Obrir la biblioteca de l’institut com a mínim una tarda a la setmana per a aquells alumnes que desitgin tenir un espai adequat per a l’estudi, consulta de llibres i utilització d’ordinadors.

-       Finançament de petites despeses durant el curs

-       Finançament de part del cost de les sortides-       Totes aquelles idees que entre tots puguem aportar